Tietosuoja

Palvelun tarjoaja on yksityinen elinkeinonharjoittaja Inga Koskinen, Y-tunnus 3176689-3. Kotisivu ingakoskinen.com, sähköposti info@ingakoskinen.com.

Yrityksemme käsittelee asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja.

Henkilötietoja käsitellään sopimusvelvoitteiden noudattamiseksi ja mahdollisten epäkohtien selvittämiseksi. Tietoja säilytetään kirjanpito- ja muun lainsäädännön edellyttämän ajan.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä siirretä EU:n ulkopuolelle. Niitä ei myöskään käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai käsittelyyn.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on hänellä oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, osoite tietosuoja.fi